logo_mzr

przegld-tatarski_gwne_cz-b
Tytuł Przegląd Tatarski
Podtytuł Kwartalnik społeczno-kulturalny poświęcony Tatarom w Polsce i na świecie
ISSN 2080-0541
Redaktor naczelny Musa Czachorowski
Rada Redakcyjna Lila Asanowicz
Daniel St. Czachorowski
Michał Łyszczarz
Aleksander Miśkiewicz
Tomasz Miśkiewicz
Krzysztof Edem Mucharski (zdjęcia)
Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Dżemila Smajkiewicz-Murman
Halina Szahidewicz
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce wydania Wrocław
Liczba stron 32
Format 21 x 29,7
Skład i druk Agencja Wydawnicza ARGI – Wrocław – www.argi.pl
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • „Przegląd Tatarski” to czasopismo etnicznej mniejszości tatarskiej, prezentujące relacje z bieżących wydarzeń, materiały wspomnieniowe, a także materiały historyczno-naukowe. W czasopiśmie publikują badacze z ośrodków uniwersyteckich oraz członkowie społeczności tatarskiej.

  Inicjatorem powstania kwartalnika jest Mufti RP Tomasz Miśkiewicz. Stanowisko redaktora naczelnego zajmuje od początku Musa Czachorowski. Pismo wydawane jest nieprzerwanie od 2009 roku dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Problematyka czasopisma:
  ● codzienne życie społeczności; ● relacje z aktualnych wydarzeń, spotkań, konferencji naukowych, projektów poświęconych tematyce tatarskiej lub tych z udziałem społeczności; ● wspomnienia, prezentacje rodów, opisy dawnego życia i obyczajów; ● charakterystyka życia społeczności tatarskich w krajach Europy Wschodniej; popularyzacja dorobku zasłużonych działaczy tatarskich; ● dorobek naukowy, kulturalny i zawodowy polskich Tatarów; ● artykuły naukowe opracowane przez badaczy z ośrodków uniwersyteckich m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Białymstoku; ● recenzje nowych publikacji poświęconych mniejszości tatarskiej.

 • Przegląd Tatarski nr 1 (53)/2022
  – Mizary dla MZR
  – Święto Niepodległości przy Pomniku Tatara
  – Nowe wydanie Koranu
  – Pokazać tatarskie środowisko
  – Czterojęzyczne wydanie Sonetów krymskich
  – Podążali za Polską
  – Turecko-tatarskie zapożyczenia w polszczyźnie (1)

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 2 (54)/2022
  – Spotkanie u Prezydenta RP
  – Prezentacja wydawnictwa w Sokółce
  – Pomoc uchodźcom z Ukrainy
  – Inwestycje i remonty MZR 2021
  – Turecko-tatarskie zapożyczenia w polszczyźnie (2)
  – Łuk i strzały
  – Reforma wojskowa Szahin Gireja

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 3 (55)/2022
  – Tatarskie święto w Bohonikach
  – Goście z Niemiec
  – Targi, targi i po targach
  – Maciej Konopacki i twórcy książek dla dzieci
  – Turecko-tatarskie zapożyczenia w polszczyźnie (3)
  – Zaślubiny Ajsy
  – Aksym

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Przegląd Tatarski nr 1 (49)/2021
  – Architektoniczne perły w tatarskich rękach
  – Żegnamy Panią Profesor
  – Maciej Musa Konopacki (1926–2020)
  – Projekty remontowe 2020
  – Słynni dowódcy – Talkowscy
  – Budownictwo ludowe kojarzone z Tatarami
  – Tatarskie serce

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 2 (50)/2021
  – Symboliczne otwarcie meczetu w Białymstoku
  – Ciężkie czasy
  – Nowe znalezisko: rękopiśmienny Koran z 1856 r.
  – O autobiografii Swietłany Czerwonnej
  – Tatarzy powiatu oszmiańskiego
  – Tatarskie powiązania pewnych roślin
  – Bal Babaj

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 3 (51)/2021
  – Tatarskie odznaczenia
  – Tatarskie święto w Bohonikach
  – Zakończenie nauki religii
  – Kalendarz historyczny: rok 2021
  – Rodzinny Koran
  – Warianty bajek krymskotatarskich
  Modi, Anna i inni

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 4 (52)/2021
  – 45 lat Orientów Sokólskich
  – Święto Wojska Polskiego
  – Tatarskie numizmaty w Krakowie
  – Z książkami w Warszawie
  – Tatarstanu próby niepodległości
  – Wspomnienia o wrocławskich Tatarach
  – Pisarka ludzkich spraw

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Przegląd Tatarski nr 1 (45) / 2020
  – Konferencja w Gorzowie Wlkp.
  – Dwudziestolecie „Buńczuka”!
  – Tatarzy na filmowym planie
  – Pamiętajmy o naszych ułanach
  – Tatarski oficer i artysta
  – Moje Niekraszuńce
  – Równe prawa krymskich Tatarek

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 2 (46) / 2020
  – Wspólne modlitwy muzułmanów i żydów
  – Remont Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku
  – Z Legionów na gadżety!
  – Pragniemy powierzyć się Polsce…
  – Z życia muzułmańskiej wspólnoty okolicy Murawszczyzna
  – Tatarskie konwersje
  – Muzułmańskie diaspory na Ukrainie

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 3 (47) / 2020
  – Rocznica tragedii Krymskich Tatarów
  – Ruch narodowy i sytuacja polityczna Tatarów Krymskich po aneksji w 2014 roku
  – Pamiętajmy o imamach
  – Jeszcze o pułkowniku Koryckim
  – Mapa Tatarskiego szlaku
  – Narodzinowe przesądy i rytuały
  – Pierwsze wydanie Koranu na Krymie (1893)

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 4 (48) / 2020
  – Pamiątkowa tablica
  – Wernisaż w Białymstoku
  – 30 lat krymskotatarskiego „Adwetu”
  – Testament Chalila Muchy
  – Plutonowy Smolski
  – Koran: przekład Musy Çaxarxana Czachorowskiego
  – Buchara i Samarkanda. Refleksje z podróży

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Przegląd Tatarski nr 1 (41) / 2019
  – Święto Niepodległości na Oruni
  – Dziedzictwo Wielkiego Stepu
  – Tatarski Wieczór Patriotyczny
  – Nasze wspólne działania
  – Projekty remontowe 2018
  – W rytmie zabaw i prywatek
  – Tatarskie romanse

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 2 (42) / 2019
  – Sokólskie talenty
  – Promocja Koranu w Toruniu
  – Wojskowa służba Tatarów
  – Idea tatarskiego muzeum
  – Skomplikowane losy krymskotatarskich rękopisów
  – Dokumenty o Dżennet Dżabagi-Skibniewskiej w Londynie
  – Wpływy tatarsko-tureckie w polskich potrawach regionalnych

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 3 (43) / 2019
  – Promocja tatarskich albumów
  – Tatarskie święto wiosny w Bohonikach
  Sabantuj w Tallinie
  – Rozdanie świadectw w Suchowoli
  – Legendarne kurhany chanów tatarskich na terenie Polski
  – Pierwsza Tatarka w Wileńskiej Akademii Sztuki
  – Imiona krymskotatarskie: pochodzenie i znaczenie

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 4 (44) / 2019
  – Modlitwa z okazji Święta Wojska Polskiego
  – XXI Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich
  – Wyróżnienia dla sokólskich Tatarek
  – Misza Tatar – bohater skazany na zapomnienie?
  – O Tatarach w podręczniku
  – Legendarne kurhany chanów tatarskich na terenie Polski (2)
  – Tatarskie świętowanie

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Przegląd Tatarski nr 1 (37) / 2018
  – Żegnaj, Mateczko
  – U nas w Klecku, w dawnej Polsce, tak było
  – Odkrycie na tatarskim cmentarzu w Studziance
  – 80 rocznica wileńskiego kongresu
  – Wiara w dni niechsiowe jako ludowy przesąd w kulturze polskich Tatarów
  – Józefa Mackiewicza pejzaże patriotyzmu
  – Sozerko Artaganowicz Malsagow

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 2 (38) / 2018
  – Odznaczenie dla Muftiego RP
  – Tatarskie osadnictwo w Mąkolicach
  – Kotłubajowie w herbarzu
  – Puste gniazdo rodowe
  – Droga polskiego Tatara
  – Ślubne obyczaje
  – Mądra córka pasterza

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 3 (39) / 2018
  – Wspominaliśmy naszego Ułana
  – Kawaleryjska uroczystość w Kielcach
  – Odznaczenia dla mniejszości
  – Czasopismo naukowe „Tatarica”
  – Tatarskie bajki: odzyskiwanie tradycji
  – Ostrogscy Tatarzy
  – Znikające meczety starego Bachczysaraju

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 4 (40) / 2018
  – „Buńczuk” w Tatarskiej Jurcie
  – Czyn na mizarze
  – O tatarskim Koranie w Krakowie
  – Ulice Tatarskie w polskich miejscowościach
  – Jurkowce: tatarska Atlantyda Wołynia
  – Rodzina tatarska (2)
  – Kultowe zabytki Eski Jurtu i Aziza

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Przegląd Tatarski nr 1 (33) / 2017
  – Otwarcie meczetu w Mińsku
  – Iranista z Biskupca
  – Olgierd Kryczyński we wspomnieniach profesora Szyryńskiego
  – Meczety starego Bachczysaraju
  – Islam a Rosja i Związek Sowiecki
  – Rosyjskie przekłady Koranu
  – O zapasach w świecie turkijskim

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 2 (34) / 2017
  – Przesłanie ostatniego ułana Rzeczypospolitej
  – Promocja tatarskich biografii w SGGW
  – Tatarskie love story
  – Uroczyste otwarcie Tatarskiego Centrum Kultury Islamu w Suchowoli
  – Oblicza polskich Tatarów
  – Zawsze wierni
  – Obowiązki i odpowiedzialność

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 3 (35) / 2017
  – Ramadanowe iftary
  – Mesjasz przychodzi ze stepu
  – Turanizm w Europie Środkowo-Wschodniej
  – Dżafar – tak było
  – Pamięć o tatarskim pisarzu
  – Tataraskie uderzenie
  – O przyczynach antagonizmów w stosunkach krymsko-rosyjskich w XVI i VII stuleciu

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 4 (36) / 2017
  – Trzy lata współpracy z TIKA
  – Z historii meczetu w Łowczycach
  – Legenda o Kontusiu
  – O Uzbekach, Kirgizach i Tadżykach pod Warszawą latem 1942 roku
  – Przysłowia Krymskich Tatarów
  – Kawiarnie Bachczysaraju
  – Wspomnienia (18)

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Przegląd Tatarski nr 1 (29) / 2016
  – Święto Niepodległości u Tatarów w Białymstoku
  – Tatarzy na konferencji w Toruniu
  – Noworoczne spotkanie u Prezydenta RP
  – Wigilia z ostatnim ułanem Rzeczypospolitej
  – Krym jest tatarski…
  – Powieść Ismaila Gasprinskiego w języku Tatarów z Dobrudży
  – Tragiczne losy Hasana Sabri

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 2 (30) / 2016
  – Awans dla naszego ułana!
  – „Buńczuk” w Warszawie
  – Tatarzy w Parlamencie Europejskim
  – Życiorysy zasłużonych muślimów
  – Jeszcze o tatarskim rodzie Miśkiewiczów
  – O pałacu krymskich chanów
  – Chańska gwardia – kapykułu

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 3 (31) / 2016
  – Majowe tatarowanie
  – Wyróżnienie dla białostockiej gminy muzułmańskiej!
  – 40 lat Orientów Sokólskich
  – Jak Tatarzy we wrześniu walczyli
  – Historia nieszczęsnego szachisty
  – Meczety średniowiecznego Bachczysaraju
  – Tatarska opowieść

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 4 (32) / 2016
  – Tatarski Kraków 2016
  – Na tatarskim festiwalu
  – Uczciliśmy pamięć Aleksandra Sulkiewicza
  – Tatarska poezja w Białymstoku
  – Wilno Giedyminowiczów. Witold i Jagiełło w tradycji litewsko-polskiej (2)
  – Aleksander Sulkiewicz – uczestnik walk o niepodległość Polski
  – Dokumenty z litewskiego archiwum

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Przegląd Tatarski nr 1 (25) / 2015
  – Tatarskie spotkanie w SGGW
  – Barbórka i… tatarskie czapki
  – Sonety krymskie Mickiewicza w najnowszych przekładach na języki orientalne
  – Moje pamiątki prasowe o znamienitych Tatarach polskich
  – Ilość, rozmieszczenie i struktura zawodowa Tatarów w Polsce
  – Garbarze tatarscy w dawnej Rzeczypospolitej
  – Tatarskie rodowody – Beyzymowie

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 2 (26) / 2015
  – Tatarskie spotkanie w SGGW
  – Barbórka i… tatarskie czapki
  – Sonety krymskie Mickiewicza w najnowszych przekładach na języki orientalne
  – Moje pamiątki prasowe o znamienitych Tatarach polskich
  – Ilość, rozmieszczenie i struktura zawodowa Tatarów w Polsce
  – Garbarze tatarscy w dawnej Rzeczypospolitej
  – Tatarskie rodowody – Beyzymowie

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 3 (27) / 2015
  – Sokólskie „Czytanie w bramie”
  – Tatarski ułan na angielskiej ziemi
  – O Tatarach z mojej Wileńszczyzny i Litwy (1)
  – Tatarskie biografi e. Porucznik Aleksander Kryczyński
  – O Janie Beyzymie na podstawie listów
  – Tajemniczy książę Rustem
  – Mauzoleum Bej-Jude Sułtan

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 4 (28) / 2015
  – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w tatarskim meczecie
  – 70 lat temu Tatarzy wyruszyli w drogę
  – Pielgrzymka tatarskimi śladami na zachodniej Białorusi
  – Tatarzyn Temruk Szymkowicz Petyhorski indygeną polskim
  – Biblioteka tatarska on-line
  – Piosenki ludowe Tatarów nadwołżańskich
  – Bachczysaraj we wspomnieniach podróżników XVI-XVIII w.

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Przegląd Tatarski nr 1 (21) / 2014
  – Turecka delegacja u Tatarów
  – O Tatarach na Kresach i nie tylko
  – Wspomnienia o Ibrahimie Bronisławie Alijewiczu
  – Obraz młodego pokolenia polskich Tatarów
  – Kozacy-muzułmanie na tatarskiej ziemi
  – Musa Dżarullah Bigijew (1)
  – Kobiecy głos z Krymu

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 2 (22) / 2014
  – Popieramy Krymskich Tatarów!
  – Maria Aleksandrowicz-Zbaraszewska. Pomiędzy białoruskością a polskością
  – Literatura tatarska oczami białostockich naukowców
  – Podróże muftiego Szynkiewicza
  – Historia w listach zamknięta…
  – Uczymy się języka tatarskiego
  – Ebru – obrazy malowane na wodzie

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 3 (23) / 2014
  – Modlitwa o Pokój i Sprawiedliwość
  – Tatarski zjazd w Osmołowie
  – Wspólnym głosem w Kruszynianach
  – Tatarzy Rzeczypospolitej na dwóch kontynentach
  – Z Zaułka Mahometańskiego w œwiat
  – Tradycyjny kalendarz Kazachów
  – Tematyka prometejska w czasopismach polskich Tatarów

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 4 (24) / 2014
  – Uroczystość w Sorok Tatarach
  – Tatarscy poeci w Krakowie
  – Mauzoleum Eski-Dürbe – pomnik średniowiecznego Bachczysaraju
  – Mehmeda-beja konterfekt niepospolity
  – Zapomniany tatarski mizar
  – Moje tatarskie dzieciństwo
  – Mariana Mokwy podróże na Bliski i Daleki Wschód

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Przegląd Tatarski nr 1 (17) / 2013
  – Jesteśmy z Wami, Krymscy Bracia!
  – Szlachta tatarska w Polsce
  – Tatarzy na Górnym Śląsku
  – Generał o tatarskich korzeniach
  – Szlak Tatarski w pocztówkach
  – Europejskość polskiej Tatarki
  – U przyjaciół Tatarów

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 2 (18) / 2013
  – Tatarzy w Brukseli
  – Tatarstan. Pomiędzy autonomią a tęsknotą do suwerenności (1)
  – Generał o tatarskich korzeniach (2)
  – Ruch społeczno-kulturalny wśród Tatarów polskich
  – Potomek Tatarów
  – Legenda o tatarskiej studni
  – Opisywanie tatarskości

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 3 (19) / 2013
  – Festiwal Kultury Tatarskiej na Tatarach
  – W Studziance tatarsko i regionalnie
  – Józef Ignacy Kraszewski w obronie Tatarów litewskich
  – Młodoturek z Lechistanu
  – Jan Jakub Szegidewicz (1906-1983)
  – Zarys dziejów Bejnar-Bejnarowiczów
  – Tajemnicza mogiła – na tropie?

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 4 (20) / 2013
  – Tatarzy powrócili do Gorzowa Wlkp.
  – W „Tatarskiej Kuchni u Alika”
  – Jak strzała nad stepem
  – Zabytki piśmiennictwa tatarskiego. Chamaił
  – Tatarzy w armii pruskiej
  – Wierność Ojczyźnie i służbie
  – Tatarzy w Rzeczypospolitej Polskiej lat 1918-1939

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Przegląd Tatarski nr 1 (13) / 2012
  – Działalność Stanisława Korwin-Pawłowskiego w Egipcie
  – Tatarskie tropy na Śląsku
  – Krakowskie minarety
  – Prawosławni Tatarzy
  – „Sonety Krymskie” po tatarsku
  – Tatarskie ślady: Sulejman Mucharski
  – Dżafer Sejdamet Kyrymer

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 2 (14) / 2012
  – Wydarzenia i informacje
  – Tryptyk mszański z Tatarami w tle
  – Historia zapisana w kamieniu
  – „Rocznik Tatarski” (1932-1938)
  – Między metaforą pustki a metaforą pełni
  – Rzecz o wileńskim meczecie
  – Tragedia ludobójstwa Tatarów krymskich

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 3 (15) / 2012
  – Pamięci Józefa Jusufa Konopackiego
  – Historia parafii muzułmańskiej w Uździe
  – Polscy Tatarzy w walce o niepodległą i wolną Polskę
  – Płk Józef Korycki ze Studzianki
  – „Tatarskie” zagrody w Stobiecku Miejskim
  – Jeszcze o „Roczniku Tatarskim” i „Orientach Sokólskich”
  – Słowo o Cengizie

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 4 (16) / 2012
  – Tatarski wizerunek – siła stereotypu
  – Muzułmańscy emigranci z Rosji w Warszawie
  – Współczesne partie i ruchy polityczne wśród Tatarów krymskich
  – Tatarskie wspomnienia z czasów wojny
  – Malwy i minarety
  – Wilk i krawiec
  – O tych, którzy odeszli

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Przegląd Tatarski nr 1 (9) / 2011
  – Turecka odsiecz
  – Tatar z południowego Podlasia
  – O tłumaczeniach Koranu na łacinę
  – Masoneria a islam
  – Polscy Tatarzy w północnej Afryce
  – Status prawny muzułmanów we współczesnej Polsce
  – Wieszcz narodu tatarskiego

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 2 (10) / 2011
  – Śmiertelna tajemnica tatarskich handlarzy
  – Jakuba Szynkiewicza postać tragiczna
  – Muzułmanie w obronie II Rzeczypospolitej
  – Tatarska epopeja w lasach kieleckich
  – Tatarzy polscy – tożsamość kolektywna grupy
  – Tu są nasze korzenie
  – Kuchnia turecka – zdrowo i z fantazją

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 3 (11) / 2011
  – Jakub Romanowicz 1878-1964
  – Goście tureccy w Gdyni w latach międzywojennych XX w.
  – Tatarski partyzant na Roztoczu
  – Przyjaźnie z Tatarami w Rosji przed 100 laty: Petersburg i Krym
  – Tatarski poeta
  – Menora, pierekaczewnik i „kriuki”
  – Mustafa Dżemilew jako przywódca ruchu narodowego Tatarów krymskich (1)

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 4 (12) / 2011
  – Tatarska służba odrodzonej Rzeczypospolitej
  – Tatarscy liderzy polityczni w XX w. Edige Kirimal-Szynkiewicz
  – Kyrk – dawna nazwa tatarska Sorok Tatar
  – Tatarski meczet w Nowym Jorku
  – Mustafa Dżemilew jako przywódca ruchu narodowego Tatarów krymskich (2)
  – Polityka i geopolityka: Turkiestan Wschodni – Sinkiang

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Przegląd Tatarski nr 1 (5) / 2010
  – Poczet chanów krymskich (2)
  – Marszałek, sędzia i poseł
  – Islam i Tatarzy w literaturze polskiej
  – Tatarskie miejsca
  – Na ścieżkach dialogu
  – O huculskim Tatarowie
  – Cała prawda o sosie tatarskim

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 2 (6) / 2010
  – Chan Dżelaleddin i Tatarzy w bitwie pod Grunwaldem
  – Wierny towarzysz Piłsudskiego
  – Azerbejdżański książę, polski patriota
  – Tatarskie wierszowanie
  – Drapieżnych stepów synowie
  – Smutne życie Jaszar Nezihe…
  – Tułacze losy Tatarów Krymskich

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 3 (7) / 2010
  – Tatarzy – żołnierze polscy podczas II wojny światowej
  – Historyczne i kulturowe przesłanie islamu i Europy
  – Sytuacja narodowościowa na Krymie
  – Wspomnienia Szerife Ümer
  – Na meczet była już Ochota
  – Tatarska etykieta językowa
  – Tatarska kuchnia: czebureki

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 4 (8) / 2010
  – 85 lat Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej
  – Ułańskie korzenie
  – Z ziemi kaukaskiej do Polski…
  – Daugieliszki – Oleśnica. Mikrohistoria z półksiężycem w tle
  – Masoneria a islam (1)
  – Tematyka tatarska w twórczości Zygmunta Glogera
  – 15 lat tatarskiej gazety na Litwie

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Przegląd Tatarski nr 1 (1) / 2009
  – IX Dzień Islamu w Kościele katolickim
  – Tatarzy w Gdańsku i na Pomorzu Gdańskim po roku 1945
  – Czy polscy Ormianie mówili po tatarsku?
  – Kobieta, koń i step
  – Tatarska kuchnia – pierekaczewnik
  – Deportacja 1944 roku we wspomnieniach Tatarów Krymskich
  – Lider Tatarów Krymskich

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 2 (2) / 2009
  – Delegacja MZR z wizytą u starosty bialskiego
  – Pułkownik Jakub Azulewicz
  – Muzułmański cmentarz wojskowy pod Kałuszynem
  – Tatarski architekt
  – Dialog chrześcijańsko-muzułmański w okresie pontyfikatu Jana Pawła II
  – Tatarskie święta
  – Kuchnia i tradycyjna etykieta stołowa

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 3 (3) / 2009
  – Parafia muzułmańska w Studziance
  – O imamie Chaleckim wspomnienia…
  – Doktryna polityczna islamu
  – O wizerunku Tatara w Polsce i polszczyźnie
  – Muzułmańskie świętowanie na Podlasiu
  – Tatarskie tęsknoty: obrazy malowane sercem
  – Krym w 2009 roku. Rzeczywistość, prognozy, perspektywy dla Polski

  Okładka:
  Czasopismo:

  Przegląd Tatarski nr 4 (4) / 2009
  – Klątwa Tamerlana
  – Imamat Polowy Wojska Polskiego
  – Poczet chanów krymskich
  – Syberyjskie wspomnienia Ajszy Szabanowicz
  – Tak budowaliśmy meczet…
  – Tatarskie hramotki i daławary
  – Mała kobieta o wielkim sercu

  Okładka:
  Czasopismo:
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]